Author Archives: admin

รายการ คุย IT กับพี่เป็ด พี่ต๋อย

รายการ คุย IT กับพี่เป็ด พี่ต๋อย
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 – 15.00 น.
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.

การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้วย Pivot Table Ep.1

TEACH & LEARN FROM HOME
“การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้วย Pivot Table Ep.1”
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563
เวลา 13:00-15:00 น.

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมกำพลอดุลย์วิทย์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน