ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 สอ.มก.

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552  สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันอังคารที่ 26 มกราคม 2553 เวลา 9.00-12.00 น.
ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

3 thoughts on “ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 สอ.มก.

 1. sim

  ถ้าจะดูย้อนหลังต้องเข้าไปที่ไหนคะ ขอบคุณค่ะ

 2. admin Post author

  ได้คุยกันในทีมแล้ว ปีหน้าจะดำเนินการ
  ตามแบบที่ท่านได้แนะนำมาครับ

 3. jupiter

  ไม่มีกล้องหันไปทางคนถามปัญหาเลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*