พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559

1. เกษตร กำแพงแสน
2. วิทยาศาสตร์การกีฬา
3. วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
4. ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5. ศึกษาศาสตร์
6. ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

8 thoughts on “พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559

  1. paramaporn

    ขอบคุณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*