พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559

เลื่อนจากวันที่ 27 ตุลาคม มาเป็นวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559

1. วิทยาศาสตร์
2. วิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
3. วิทยาศาสตร์ ศรีราชา
4. เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
5. พาณิชยนาวีนานาชาติ
6. วิทยาการจัดการ
7. เทคนิคการสัตวแพทย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*