สาขาประมง บรรยายพิเศษ เรื่อง “เหลียวหลัง แลหน้า ร่วมพัฒนาฝ่าวิกฤตประมงไทย”

สาขาประมง บรรยายพิเศษ เรื่อง “เหลียวหลัง แลหน้า ร่วมพัฒนาฝ่าวิกฤตประมงไทย”

ณ ห้องประชุม 205 ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรวม3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*