ไทยจะเป็นศูนย์กลางผลไม้เมืองร้อนของโลกได้อย่างไร

สาขาพืช ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จัดเสวนาพิเศษ เรื่อง “ไทยจะเป็นศูนย์กลางผลไม้เมืองร้อนของโลกได้อย่างไร”

ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์เรียนรวม 301
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน

การอภิปรายช่วงเช้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*