การแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริง เรื่องเทคโนโลยี “ปุ๋ยสั่งตัด”

ถ่ายทอดสดการแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริง เรื่องเทคโนโลยี “ปุ๋ยสั่งตัด”
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์
อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

One thought on “การแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริง เรื่องเทคโนโลยี “ปุ๋ยสั่งตัด”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*