เจาะลึกแนวทางการรับรองไม้ยืนต้น 58 ชนิด หลักประกันทางธุรกิจประเภทใหม่

เสวนาวิชาการ หัวข้อ “เจาะลึกแนวทางการรับรองไม้ยืนต้น 58 ชนิด หลักประกันทางธุรกิจประเภทใหม่”
วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
จัดโดยสำนักงานบริการวิชาการ ร่วมกับคณะวนศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*