ประชุมสัมมนาอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2562

ประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2562
เรื่อง “Digital Education and Learning for the Future”

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาเขตบางเขน

2 thoughts on “ประชุมสัมมนาอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2562

  1. James Brucker

    Do you have a video of this event?
    If so, could you please send URL(s) for video?
    I would like to view it.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*