กบข. อบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ แก่สมาชิก

โครงการ กบข. อบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ แก่สมาชิก
วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 9.00-12.00 น. 
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*