สัมมนาวิชาการเรื่อง สิ่งที่ควรรู้เมื่อจะเข้าสู่ระบบแท่ง

สัมมนาวิชาการเรื่อง “สิ่งที่ควรรู้เมื่อจะเข้าสู่ระบบแท่ง”
ในวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2553 เวลา 8.30-13.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*