สรรหาคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.มก.

ลงคะแนนเสียงสรรหาคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2554

1 thought on “สรรหาคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.มก.

  1. สหกรณ์

    ได้ยินเสียงเฉพาะหน่วยเลือกตั้งอาคารจักรพันธ์ เท่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*