ฤาประเทศไทยจะเกิดวิกฤติอาหารในอนาคต

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อภิปรายพิเศษเรื่อง ฤาประเทศไทยจะเกิดวิกฤติอาหารในอนาคต
วันที่ 19 มีนาคม 2552 9.00 -12.00 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*