การบริหารงานพนักงาน มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

(รับชมได้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต่ออยู่ภายในเครือข่ายนนทรี เท่านั้น)
สภาข้าราชการ มก. จัดบรรยายพิเศษ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารงานพนักงาน มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ม.บูรพา
13.30-15.00 น. ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์

1 thought on “การบริหารงานพนักงาน มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*