ประชุมวิชาการครั้งที่ 50 อภิปรายพิเศษ “วิกฤตและโอกาสจากภัยธรรมชาติในอาเซียน”

โดย

ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้บริหารสูงสุดโรงเรียนสัตยาไส
ดร.สมิทธ ธรรมสโรส ประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
นายวัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล
ดำเนินรายการ
นางปานระพี รพีพันธุ์ ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

2 thoughts on “ประชุมวิชาการครั้งที่ 50 อภิปรายพิเศษ “วิกฤตและโอกาสจากภัยธรรมชาติในอาเซียน”

  1. patsorn

    วิกฤตและโอกาสฯ ขอดูย้อนหลังได้ไหมคะ เพิ่งจะเข้าดูได้ตอนปลายๆค่ะ

    ส่วนช่วงบ่าย เรื่อง 2012 หรือโลกจะแตก ช่วยถ่ายทอดสดให้ดูด้วยได้ไหมคะ

    หรือ ขอดูย้อนหลังก็ได้ค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*