ประชุมวิชาการประเพณีเกษตรศาสตร์-ธรรมศาสตร์-มหิดล-กองทัพเรือ ครั้งที่ 14

ประชุมวิชาการประเพณีเกษตรศาสตร์-ธรรมศาสตร์-มหิดล-กองทัพเรือ ครั้งที่ 14
เรื่อง “2015 ประชาคมอาเซียน: ความท้าทายของประเทศไทยบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง”
วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 9.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล  อาคารสารนิเทศ 50 ปี
รับชมย้อนหลังได้แล้ววันนี้

2 thoughts on “ประชุมวิชาการประเพณีเกษตรศาสตร์-ธรรมศาสตร์-มหิดล-กองทัพเรือ ครั้งที่ 14

  1. admin Post author

    ใช้ IE (Internet Explorer) ในการเปิดรับชมย้อนหลังและรับชมแบบรายการสดครับ
    จะสามารถรับชมย้อนหลังได้ในวัดถัดไปประมาณ 2-3 วันครับ

  2. sermsakul

    สนใจมากครับ แต่ไม่สามารถฟังต่อเนื่องได้ ผมเป็นบุคคลภายนอก ไม่ได้เป็นบุคลากรของมก. ครับ จึงอยากทราบว่าสามารถเปิดดูย้อนหลังได้หรือไม่ เนื่องจากได้ลองเปิดจากคลังวีดิโอเรื่องก่อนๆ ไม่ได้ครับ กรุณาตอบด้วยครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*