โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2555

โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2555
เรื่อง “สหวิทยาการ : ทางเลือกอุดมศึกษาไทยเพื่อเตรียมความพร้อม ในการผลิตบัณฑิตสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2555 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล  อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 1

3 thoughts on “โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2555

 1. supachai

  1.เรายึดติดกับรูปแบบการเรียนการสอนมากกว่าการหาเป้าหมายที่ควรต้องบรรลุหรือไม่
  2.บางสาขาน่าจะลักษณะที่เป็นสหวิทยาการหรือพหุวิทยาการอยู่แล้ว เช่น อุตสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมอาหาร แต่ก็มีปัญหาที่จำกัดด้วยเวลาของหลักสูตร ทำให้มีเวลาเรียนน้อยลง การลงลึกก็ทำได้น้อยลง น่าจะสนับสนุนการเรียนหลังจากที่ไปทำงานแล้ว

 2. ศศิยา ศิริพานิช

  ขอแสดงความไม่เห็นด้วยกับการปรับเวลาการเปิดเทอมตามอาเซียน เพราะเราควรอยู่ตามภูมิอากาศประเทศเรา ในอดีตเราจบการศึกษาตามเวลาเดิมก็สามารถไปเรียนต่อได้ มีเวลาเตรียมตัวก่อนไปด้วย หากเวลาเดียวกันหมด เราก็ต้องเตรียมตัวให้ทันก่อนเรียนจบด้วยซ้ำ มหาวิทยาาลัยไม่เคยสอบถามความเห็นของคณาจารย์เลย นอกจากนี้ทางด้านการเรียนการสอนทางเกษตรจะประสบปัญหาจากภูมิอากาศร้อนจัดอีกด้วย
  รศ.ศศิยา ศิริพานิช

 3. ธีร์ หะวานนท์

  ไม่สามารถรับฟังเสียงบรรยายเมื่อชมการถ่ายทอดสดบนบนเครื่อง Macbook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*