ชี้แจงการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2554

สำนักประกันคุณภาพ จัดโครงการ
ชี้แจงการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2554

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2555 เวลา 9.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร  ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เอกสารประกอบการประชุม

การประชุมชี้แจง-ช่วงเช้า
รับชมได้แล้ววันนี้

การประชุมชี้แจง-ช่วงบ่าย
รับชมได้แล้ววันนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*