เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ สอ.มก.

เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ สอ.มก
วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2555 เวลา 8.30-15.00 น.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*