การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในกำกับของรัฐ

1373854454_img

รับชมย้อนหลังได้แล้ววันนี้
คณะเกษตรเชิญชวนร่วมรับฟัง
การชี้แจงนโยบายการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในกำกับของรัฐ
วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2556 เวลา 14.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

3 thoughts on “การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในกำกับของรัฐ

  1. fforyyt

    ไม่สามารถชมการถ่ายทอดย้อนหลังได้

  2. Tee

    ไม่สามารถชมถ่ายทอดสดบน Mac OS X ได้ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*