สัมมนาเรื่อง Life Cycle Assessment (LCA)

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
สัมมนาเรื่อง Life Cycle Assessment (LCA)
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2552 เวลา 9.00-17.00 น.
ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร

การสัมมนาช่วงเช้า


การสัมมนาช่วงบ่าย

1 thought on “สัมมนาเรื่อง Life Cycle Assessment (LCA)

Comments are closed.