ประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงคู่มือการบริหารคุณภาพการศึกษา มก. และแนวปฏิบัติ

ประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงคู่มือการบริหารคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และแนวปฏิบัติ
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 8.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*