สภามหาวิทยาลัย มก. พบประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการประชุมชี้แจงเรื่อง “สภามหาวิทยาลัย มก. พบประชาคม มก.”
วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558 เวลา 9.00-13.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

หากภาพวิดีโอด้านล่างไม่ปรากฎ กรุณา login ก่อนการรับชม

 

รับชมวิดีโอได้จาก YouTube 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*