พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2559

1. อุตสาหกรรมเกษตร
2. วิศวกรรมศาสตร์
3. วนศาสตร์
4. สัตวแพทยศาสตร์
5. วิทยาลัยการชลประทาน
6. สิ่งแวดล้อม
7. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

4 thoughts on “พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2559

  1. naradon

    ดีครับ มีการถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้รับชม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*