เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน สอ.มก.

เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ สอ.มก
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.30-18.00 น.

ตรวจสอบผลการสรรหาได้ที่ http://apps.coop.ku.ac.th/elect60/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*