กินข้าวไทยให้เป็น เห็นประโยชน์

“กินข้าวไทยให้เป็น เห็นประโยชน์”
วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560
เวลา 9.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*