สรรหาคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.มก. ปี 2561

สรรหาคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.มก. ปี 2561
วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561
เวลา 8.30 – 15.00 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*