สาขาอุตสาหกรรมเกษตร Theme “เศรษฐกิจชีวภาพเพื่อไทยยั่งยืน”

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร Theme “เศรษฐกิจชีวภาพเพื่อไทยยั่งยืน”

วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น.
ห้อง 333 อาคารศูนย์เรียนรวม 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*