บทเรียนจากปัญหา PM 2.5 ในประเทศไทย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต

เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “บทเรียนจากปัญหา PM 2.5 ในประเทศไทย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต” จัดโดย งานประชาสัมพันธ์ ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อม

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30-12.00 น.
ณ ห้อง ประชุมธีระ สูตะบุตร อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1 thought on “บทเรียนจากปัญหา PM 2.5 ในประเทศไทย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*