พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปี พ.ศ. 2562

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562
เริ่มออกอากาศเวลาประมาณ 12.55 น.
1. คณะเกษตร กำแพงแสน
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
3. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
4. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
5. คณะสัตวแพทย์ศาสตร์
6. คณะสิ่งแวดล้อม
7. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์


1 thought on “พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*