พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปี พ.ศ. 2562

วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562
เริ่มออกอากาศเวลาประมาณ 12.55 น.
1. คณะมนุษยศาสตร์
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
3. คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
4. คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
5. คณะวิทยาการจัดการ
6. คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*