พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปี พ.ศ. 2562

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562
เริ่มออกอากาศเวลาประมาณ 12.55 น.
1. บัณฑิตวิทยาลัยโครงการสหวิทยาการ
2. คณะศึกษาศาสตร์
3. คณะเศรษฐศาสตร์
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์
5. วิทยาลัยการชลประทาน
6. คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*