แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2019 ครั้งที่ 31
วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562

08.00 – 09.30 น.
ความคิดเชื่อมโยง (GAT)
โดย อ.วันชนะ หมั่นงาน

09.30 – 12.00 น.
ภาษาอังกฤษ (O NET + GAT + วิชาสามัญ)

โดย อ.สมศรี ธรรมสารโสภณ

13.00 – 14.30 น.
ภาษาไทย (O NET + วิชาสามัญ)
อ.กิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์ (ครูลิลลี่)

14.30 – 16.00 น.
สังคมศึกษา (O NET + วิชาสามัญ)
ดร.กนก จันทรา

16.00 – 18.00 น.
คณิตศาสตร์ (O NET + วิชาสามัญ)
อ.เศรษฐกาณต์ ปิติไชยเจริญ (พี่ต้อม) +ติวเตอร์พิเศษสุดเซอไพรซ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*