การประกาศผลการตรวจนับคะแนนเลือกตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ถ่ายทอดสด การประกาศผลการตรวจนับคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนแทนตำแหน่งที่ว่าง
วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 17.00 น. โดยประมาณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*