ไมโครพลาสติก: ภัยใกล้ตัวที่ต้องทำความรู้จัก

บรรยายพิเศษ สาขาประมง
Theme “ทรัพยากรประมงภายใต้วิกฤตการณ์รูปแบบใหม่ (Fisheries resources under emerging threats)”
ในหัวข้อเรื่อง “ไมโครพลาสติก: ภัยใกล้ตัวที่ต้องทำความรู้จัก (Microplastics: So you think you know it?)”
วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30-15.00 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลย์วิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*