กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมกำพลอดุลย์วิทย์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*