การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้วย Pivot Table Ep.1

TEACH & LEARN FROM HOME
“การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้วย Pivot Table Ep.1”
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563
เวลา 13:00-15:00 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*