การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้วย Pivot Table Ep.2

TEACH & LEARN FROM HOME
“การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้วย Pivot Table Ep.2”
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563
เวลา 13:00-15:00 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*