การสอนออนไลน์ด้วยระบบ eduFarm (ฟาร์มเรียนรู้ มก.)

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ร่วมกับสำนักบริการคอมพิวเตอร์
จัดโครงการเตรียมความพร้อม
“การสอนออนไลน์ด้วยระบบ eduFarm” (ฟาร์มเรียนรู้ มก.)
รอบที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*