การสอนออนไลน์ด้วยระบบ eduFarm (ฟาร์มเรียนรู้ มก.)

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ร่วมกับสำนักบริการคอมพิวเตอร์
จัดโครงการเตรียมความพร้อม
“การสอนออนไลน์ด้วยระบบ eduFarm” (ฟาร์มเรียนรู้ มก.)
รอบที่ 3 วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563
9.00 – 16.00 น.

2 thoughts on “การสอนออนไลน์ด้วยระบบ eduFarm (ฟาร์มเรียนรู้ มก.)

  1. admin Post author

    ขอชื่อ account และชื่อ-นามสกุล ของท่านอาจารย์ด้วยครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*