การใช้งาน Cisco Webex สำหรับสถาบันการศึกษา

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ บริษัท CISCO และ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
จัดสัมมนาเพื่อฝึกอบรมการใช้งาน Cisco Webex สำหรับสถาบันการศึกษา
และการใช้งานในการเป็น Host เพื่อการประชุมและการเรียนการสอนออนไลน์
ผ่าน Webex

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563
เวลา 9.00-12.00 น.

เอกสารประกอบการบรรยาย
การใช้งาน Webex Meeting
การใช้งาน Webex Training
การใช้งาน Webex Event Center

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*