ปาฐกถาพิเศษ วันสถาปนาวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ครบรอบ 1 ปี

วันสถาปนาวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ครบรอบ 1 ปี
ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการเรียนการสอนในเชิงบูรณาการศาสตร์”
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00-10.00 น. 
ณ ห้องประชุม STEM ชั้น 7 อาคารระพี สาคริก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*