พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปี พ.ศ. 2563

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563

1. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน
3. คณะเกษตร กำแพงแสน
4. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
6. คณะสิ่งแวดล้อม

ช่วงรับพระราชทานแยกเป็นรายคณะ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน

คณะเกษตร กำแพงแสน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (คลิปนี้มีคณะเดียว)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะสิ่งแวดล้อม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*