พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปี พ.ศ. 2563

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563
1. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
3. คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
4. คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
5. คณะวิทยาการจัดการ
6. คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
7. คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*