78 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

78 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอเชิญรับชมรายการพิเศษ
78 ปี เกษตรศาสตร์วิถีใหม่ ก้าวไปด้วยกัน
KU “4Hs” together : head hand help health ขอเชิญชวนนิสิต บุคลากร และนิสิตเก่า ร่วมกัน สร้างสรรค์ด้วยปัญญา ลงมือทำอย่างจริงจัง ช่วยสังคมสร้างคนสร้างชาติ และ ใส่ใจดูแลสุขภาพและอนามัย
วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17.30 น.เป็นต้นไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*