เสวนาทางวิชาการ เรื่อง 2021 PM 2.5 มัจจุราชเงียบ

สำนักงานบริการวิชาการ จัดโครงการเสวนาทางวิชาการ
เรื่อง “2021 PM 2.5 มัจจุราชเงียบ”

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*