เทคนิคการเตรียมโครงร่างผลงานทางวิชาการ

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายวิชาการ

หัวข้อ เทคนิคการเตรียมโครงร่างผลงานทางวิชาการ
โดย ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) งามผ่อง คงคาทิพย์
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น.
รับชมย้อนหลังได้แล้วนะครับ

1 thought on “เทคนิคการเตรียมโครงร่างผลงานทางวิชาการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*