ทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 (รุ่น 9)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
เพื่อพัฒนาและทบทวนความเข้าใจวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ สกอ. (เดิม) ให้กับผู้ที่สนใจเป็นผู้ประเมินฯ และผู้ที่ได้รับทาบทามให้เป็นกรรมการประเมินฯ ในระดับหลักสูตร

ระดับหลักสูตร (หลักสูตรทบทวน) รุ่นที่ 9 
วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564
เวลา 8.00-17.00 น.
ณ ห้องประชุม 303
อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง

1 thought on “ทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 (รุ่น 9)

  1. กอบศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุล

    เป็นการอบรมที่ดีมากครับและแตกต่างจากปีอื่น ๆ โดยเฉพาะเรื่อง PLO อยากรบกวนให้ท่านอาจารย์พิจารณาอนุญาตให้ อ. ต่างวิทยาเขตเข้าทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน์ได้ครับ โดยเฉพาะหากยังมีสถานการณ์ COVID ในปีหน้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*