ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 การจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552
การจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553  เวลา 8.00-12.00 น.
ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*