การเขียน Research Proposal และ Research Paper ในบริบทใหม่

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ 3
ระหว่างวันที่ มิถุนายน – กรกฎาคม 2564
ณ ห้องประชุมออนไลน์ผ่านระบบ WebEx Meeting

หัวข้อที่ 3 การเขียน Research Proposal และ Research Paper ในบริบทใหม่
โดย ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564
เวลา 9.30-12.00 น.

1 thought on “การเขียน Research Proposal และ Research Paper ในบริบทใหม่

  1. เทพ เกื้อทวีกุล

    ขอตัวอย่าง ข้อเสนอโครงการครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*